Üst GİS

Üst GIS endoskopi (gastroskopi, ÖGD ya da ösefagogastroduodenoskopi olarak da bilinir.); yemek borusu, mide, ve oniki parmak barsağını cerrahınızın görerek incelemesini sağlayan bir yöntemdir. Küçük parmağınızdan daha ince, bükülebilen ışıklı bir tüp ağzınızdan geçerek yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağınızı incelemeyi sağlar.

Üst GİS Endoskopi Neden Yapılır?

Karın ağrısı, bulantı, kusma, yutma güçlüğü ve yanma gibi belirtilerin nedenini araştırmak için yapılır. Özellikle üst gastrointestinal sistemden kanama durumlarında, kanamanın yerini ve sebebini bulmak için mükemmel bir yöntemdir. Yemek borusu, mide, ve oniki parmak barsağında olabilecek inflamasyon (gastrit, ösefajit…gibi), ülser ya da tümörleri göstermede X-ışınlarından (direkt karın grafiği, bilgisayarlı tomografi…gibi) daha başarılıdır. Endoskopi ile erken evre kanserler de yakalanabilir. Şüpheli bölgelerden yapılan biyopsilerle kesin tanılara ulaşılabilir. Biyopsi, endoskopi için özelleştirilmiş aletler kullanılarak alınır. Biyopsi birçok sebeple alınabilir; biyopsi alınması sadece , kanser şüphesi ya da varlığını göstermez.

Endoskop içinden geçen aletler ile birçok lezyona müdahale edilebilir. Endoskopi ile; uygun hastalarda darlıkların genişletilmesi, poliplerin çıkartılması, GIS’te kalan yabacı cisimlerin çıkartılması gibi işlemler oldukça başarılıdır ve hasta için oldukça konforlu işlemlerdir.

Gerekli Hazırlıklar Nelerdir?

  • Mide tamamıyla boş olmalıdır. En az sekiz saat önceden itibaran yiyecek ya da içecek tüketilmemelidir.
  • Kullanılan ilaçların, dozlarının ayarlanması gerekebilir. Tüm kullandığınız ilaçları ve ilaç alerjilerinizi bu yüzden doktorunuza bildiriniz.
  • Aspirin,Vitamin-E, anti-inflamatuvar, kan incelticiler,insülin gibi ilaçlar önce doktorunuza detaylı olarak bildirmek gereklidir. Örneğin; diş çekimi gibi bir işlem öncesinde antibiyotik kullanımı gerekiyorsa Endoskopi öncesinde de gereklidir.
  • Önemli kalp ya da akciğer hastalığı olan hastalara özellikli bakım gerekmektedir.
  • İşlem çoğunlukla, sedasyon altında gerçekleşmektedir. Bu ilaçlar, reflekslerinizin yavaşlamasına yol açar

İşlem Sırasında Yapılanlar Nelerdir?

Boğazınıza lokal anestezili sprey sıkılarak işlem kolaylaştırılır. Yan ya da sırt üstü yatarak yapılan işlem sırasında ağzınızdan daha önce bahsedilen özelliklerdeki tüp ile geçilerek yemek borusuna ulaşılır. Özellikle mide hava ile şişirilerek inceleme kalitesi arttırılır. İşlem genelde 10-60 dakika sürer. İşlem sırasında hastaların çoğu uykuya dalarken, çok az bir kısmı rahatsız bulmaktadır.

İşlem Sonrasında Yapılacaklar Nelerdir?

İşlem sonrasında 1-2 saat dinlenme sağlanarak özellikle sakinleştirici ilaçların vücuttaki etkilerinin azalması beklenmelidir.

Birkaç saat süre boğaz ağrısı, ve yutkunma güçlüğü izlenebilir.

Aksi söylenmedikçe işlem öncesi diyete ve ilaçlara devam edilmelidir. İşlem günü yüksek dikkat isteyen, önemli kararların alınacağı işlerden kaçınılması gerekmektedir.

Hangi Komplikasyonlar Görülebilir?

Genellikle oldukça güvenilir yöntemler olsalar da komplikasyon ihtimallerini akılda bulundurmak gerekmektedir. Polipektomi sonrası, kanama kontrolü sonrası nadir de olsa komplikasyonlar görülebilir. Unutulmamalıdır ki, oluşabilecek komplikasyonların erken saptanması hayat kurtarıcıdır. Şu durumlarda hemen cerrahınızla kontak kurunuz: Yutma güçlüğü, artan boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, ciddi karın ağrısı, ateş ya da rektal kanama.