Kolesistektomi

Ameliyatların karın derisi üzerine büyük kesiler yapılmadan, küçük deliklerden yapılması işlemidir. Halk arasında kansız ameliyatlar olarak bilinirler. » devamı

Gastroözefagial Reflü

“Heart burn”; göğüs kafesi arkasında hissedilen şiddetli ağrı sindirim sistemi problemlerinde ortaya çıkan bir şikayeti tanımlamak için kullanılan tıbbi bir terimdir. Bu şikayet genellikle GÖRH`ün bir bulgusudur. Şiddetli yanma şeklinde hissedilen bu bulgunun nedeni mide asidinin özefagusa(yemek borusu) kaçması sonucunda gelişir. » devamı

Morbid Obezite Cerrahisi

Aşırı derecede kilolu kişiler için laparoskopik obezite cerrahisine başvurulur. Laparoskopi, karnın içini görmeyi sağlayan özel bir teleskop (laparoskop) aracılığıyla ve tipik olarak küçük karın insizyonları ile gerçekleştirilen yöntemdir. » devamı

Kalın Bağırsak Cerrahisi

Kolon, kalın barsaktır, sindirim sisteminin alt kısmıdır. Barsak; ince barsak, kolon (kalın barsak) ve kolonun son kısmı olan rektumdan meydana gelen uzun, boru şeklinde bir organdır. Besin yutulduktan sonra, midede sindirilmeye başlar ve besin değeri olan kısmın emildiği ince barsağa boşaltılır.» devamı