Prof. Dr. Emin Ersoy

Hakkımda

Prof. Dr. Emin Ersoy, 1987 – 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD’de çalışmıştır. 1993-1995 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 1995 – 1999 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1999 – 2005 yılları arasında Doçent ve 2005 – 2016 yılları arasında da profesör olarak çalışmaya devam etmiştir.

2016 yılında İstanbul Medistate Kavacık Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde göreve başlayan Emin Ersoy, 2016 – 2018 yılları arasında Genel Direktörlük ve Obezite Merkezi Başkanı görevinde bulundu.

Halen Medistate Kavacık Hastanesinde Obezite Merkezi Başkanı ve Genel Cerrahi Bölümünde görevlerini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Prof. Dr. Emin Ersoy 2 çocuk babasıdır.

E-mail : emin.ersoy@medistate.com.tr

2019-Halen Medistate Kavacık Hastanesi Obezite Merkezi Başkanı ve Genel Cerrahi Bölümü

2016-2018 Medistate Kavacık Hastanesi Genel ve Medikal Direktörü, Obezite Merkezi Başkanı

2005-2016 Profesör Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

1999-2005 Doçent Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

1995-1999 Yardımcı Doçent Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

1993-1995 Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

2000 Cleveland Clinic, Minimally İnvasive Surgery Departmanında,  Advanced Laparoscopic Surgery  , Visitor Surgeon, USA

1996 National University of Singapore, Minimally İnvasive Surgery  Department’da Laparoskopik, Cerrahi ve Diagnostik  Endoskopi Eğitimi, Visitor Surgeon and laparoscopic surgeon, Singapore

Temmuz 2009 Azerbaycan, Baku’da Türk-Azerbaycan 1. Minimal İnvazif Cerrahi Kongresi

Nisan-Mayıs 2009 Kıbrıs’da 1. Minimal İnvazif Cerrahi Kongresi (Yurtiçi ve Yurtdışı katılımlı.)

Eylül 2011 Antalya 2.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi

3.Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi

2013 12.Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu GATA

2009 yılında TELCD + GATA+ Gazi Üniversitesi işbirliği ile ‘ Ventral Herni Kurs +Sempozyumu). Eğitici cerrah ve dernek başkanı olarak

2008 Uygulamalı Laparoskopik Kolon Cerrahisi Kursu

2007 TELCD + GATA iş birliği ile “ Laparoskopik Antireflü Cerrahisi “ kurs + sempozyumu, eğitici cerrah ve dernek başkanı olarak

2007 yılında TELCD + GATA işbirliği ile “Temel laparoskopik cerrahi” kursu eğitici cerrah ve dernek başkanı olarak

2006 yılında Almanya Salzburg, Obezite Cerrahisi “ Roux Y gastrik by pass, gastrik banding” kursu

2005 Brüksel Belçika’da Obezite Cerrahisi “ Laparoskopik Gastrik Banding” kursu

2004 Aachen  Üniversitesinde  Ventral Herniler ile ilgili toplantıda , visiting surgeon olarak, Almanya

2001Cleveland Clinic, Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi bölümünde  ,  visiting surgeon  olarak, ABD

7-11 Aralık 1998 Laparoscopic Visceral Surgery Week, Hamburg- Almanya

29 Nisan 1998 Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneğinin düzenlemiş olduğu Advanced Laparoscopic Surgery II’ toplantısına moderatör olarak

25-26 Eylül 1997 1.Gastrointestinal Girişimsel Endoskopi Kursu, Ankara

4-5 Kasım 1996 International Workshop on Advanced Laparoscopic Surgery, Singapore

1998-2016 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Endoskopi Ünitesi Sorumlusu

2005-2016 Muayene hekimliği yaparak Üniversite’de part-time çalıştı

1993-2016 Dönem IV Staj Yöneticiliği Yardımcılığı

1993-2003 Dönem VI Staj Yöneticiliği

  • Ankara Cerrahi Derneği
  • EAES  (European Association for Endoscopic Surgery)
  • Obezite Cerrahisi Derneği
  • Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı
  • Türkiye Fıtık Derneği
  • Ulusal Cerrahi Derneği
  • Laparoskopi, Endoskopi , fıtık cerrahisi ,anti reflü cerrahi ve obezite cerrahisi  ağırlıklı  20’nin üzerinde Ulusal ve Uluslararası toplantıya konuşmacı ve oturum başkanı sıfatları ile katılmıştır. 30 adeti yurtdışı olmak üzere 100’ün üzerinde yazılmış bilimsel makale , derleme ve araştırma yazıları mevcuttur. 10’un üzerinde kitapta yazılmış bölümleri vardır.
  • Özellikle Laparoskopik cerrahi, Antireflü (1000’in üzerinde Laparoskopik Nissen Rosetti deneyi) ve Obezite cerrahisi (300’ün üzerinde laparoskopik gastrik banding deneyimi) ile ilgilenmektedir.
  • KOSGEB destekli, Hacettepe  Üniversitesi Teknokent bünyesi içersinde “Tümör hücre kültürü ve kemoterapötik ajanlar la etkileşimlerini” inceleyen bir araştırmaya başkanlık etmektedir.
  • Cerrahi asistanlarının endoskopik eğitimleri ile ilgili pratik ve teorik çalışmalara devam etmektedir.

UZMANLIK TEZİ :

Ankara-1992 Karaciğer Santral yaralanmalarında Poliglikolik Asid Mesh Greft Uygulanması

1- T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Kazaların Epidemiyolojisi ve Demografisi – Özel Eğitim Kurumları ve Sorunları

Yüksek Lisans : Mehmet Yılmaz

Tez Danışmanı : Doç.Dr.Emin ERSOY Ankara 2002

2- T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Kalsitanin Geni ile ilişkili Peptidin Barsakta Anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi

Uzmanlık Tezi : Mehmet Doğmuş Ankara 2001

3- T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Ratlarda insizyonel herni onarımında Dısba-01 kullanımının yara iyileşmesi ve ekstrasellüler matriks üzerine olan etkileri.

Uzmanlık Tezi : İlkin İsmayilov Ankara Mart 2016

YABANCI DİLDEKİ YAYINLAR:

A1- A.Engin,N Altan, Z.S Ercan,E.ERSOY,A.Demirağ: Changes in Gastric Mucosal Histamine and Prostaglandin E2-like Activites in Relation to Portal Somatostatin Following Small Bowel Resection in Guiena-pigs.

Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids.48:319-321,1993

A2- B.Ş.Bozkurt,E.ERSOY,E.H.Tekin,O.Bayram,E.Onuk,Z.S.Ercan: The cytoprotective effect of Iloprast against carbon tetrachloride induced necrosis in rat liver.

Research Comminication in Moleculer Pathology and Pharmacology Volume 95:343-346,1997

A3-Atilla Engin,B.Şükrü Bozkurt,Emin ERSOY,Mehmet Oğuz,Nahide Gökçora.Stress Hyperglycemina in Minimally Invasive Surgery

Surgical Laparoscopy and Endoscopy.8:435-437,1998.

A4-F.Taneri,A.Poyraz,E.Tekin,E.ERSOY,A.Dursun.Accuracy and significance of fine-needle aspiration cytology and frozen section in thyroid surgery.

Endocrine Regulations 32:187-191,1998

A5-E.ERSOY, F.Taneri,E.Tekin,A.Poyraz,A.Cihan,A.Dursun,E.Onuk.Peroperative fine-needle aspiration cytology versus frozen section in thyroid surgery.

Endocrine Regulations.(In pres)

A6-Ercüment Tekin,Ferit Taneri,Emin ERSOY, Şükrü Bozkurt,Reha Yavuzer,Sevim Ercan,Mehmet Oğuz.Illeal and colonic contractions by endothelin-1 in experimentally induced parallytic ileus in rats.

General Pharmacology. (Received: October 20,1997; accepted October 1,1998)

Doçentlik Sonrası Yayınlar:

A7-E.Tekin,F.Taneri,Emin ERSOY,M.Oğuz,E.Eser,I Tekin,Ş.Bozkurt,E.Onuk.The effects of glutamine-enriched feding on incisional healing in rats.

EuropenJournal of Plastic Surgery.23:78-81,2000

A8-Mustafa Cömert,Ferit Taneri,Ercüment Tekin,Emin ERSOY,Selçuk Öktemer,Erhan Onuk,Ersel Düzgün,Ferruh Ayoğlu.The Effect of pentoxifylline on the healing of intestinal anastomosis in rats with experimental obstructive jaundice.

Surg Today.30:896-902,2000

A9-F.Taneri,E.Tekin,B.Salman,A.Ziya Anadol,E.ERSOY,A.Poyraz,E.Onuk.

Huerthle cell neoplasms of the thyroid: Predicting malignant potential.

Endocrine Regulation.34:19-21,2000.

A10-Aydın Dalgıç,Emin ERSOY,Michael Anderson,Jonathan Lewis,Atilla Engin,Anthony Alessandro.A.Novel minimally invasive technique for insertion of peritoneal dialysis catheter.

Surgical Laparoscopy,Endoscopy-Percutaneous Techniques.12(4):252-254,2002.

A11-Aydın Dalgıç ,Buket Dalgıç,Billur Demiroğulları,Ferda Özbay,Osman Latifoğlu, EminERSOY,Ahmet Mahli,Erhan Ilgıt,Hakan Özdemir,Mehmet Araç,Gülen Akyol,Ertan Tatlıcıoğlu.Clinical approach graft hepatic artery thrombosis following living related liver transplantation.

Pediatric Transplantation.7:1-4,2003.

A12-A.Ziya Anadol,Emin Ersoy,Ferit Taneri,Ercüment Tekin.Outcome and cost comparison of laparoscopic transabdominal preperitoneal hernia repair versus open lichtenstein technique.

Journal of Laparoscopic-Advanced Surgical Techniques.14(3):159-163,2004.

A13-Emin ERSOY,A.Ziya Anadol,B.Şükrü Bozkurt,Zafer Ferahköşe.Peptic Ulcer perforation: Is it worth opening the abdomen? A perospective non-randomised comparison of open versus laparoscopic repair.

Journal of Laparoendoscopic-Advanced Surgical Techniques.(In pres)’Profesörlük TakdimTezi”

YURTİÇİ YAYINLARI:

8-B.Şükrü Bozkurt,Orhan Bayram,Emin ERSOY,Ercüment Tekin,Erhan Onuk,Z.S.Ercan.

Mesenteric artery occlusion in the guinea-pig: Tissue protective effect of ileoprost.

Gazi Medical Journal.5:165-168,1994

9-A.Engin,E.H.Tekin,E.ERSOY,B.Ş. Bozkurt: Glukagon Insensitivity of Glycogen Depleted Liver in Bile Duct Ligated Guinea Pigs.

Gazi Medical Journal 6:165-167,1995.

10-Emin ERSOY, Atilla Engin, Ayşe Dursun, Ayşe Bilgihan,Mehmet Oğuz: Santral karaciğer yaralanmalarında poliglikolik asid mesh greft uygulanması.

Çağdaş Cerrahi Dergisi.9:74-78,1995.

11-Dr.Ferit Taneri,Dr.Emin ERSOY,Dr.Ercüment H.Tekin,Dr.Şükrü Bozkurt,Dr.Şekip Kantarcı,Dr.Reha Yavuzer.Serbest oksijen radikallerinin ince barsak anastomozlarına etkileri.

Klinik Ve Deneysel Cerrahi Dergisi.4:142-146,1996.

12-B.Şükrü Bozkurt,Ahmet Gürer,Emin ERSOY,Ziya Anadol,Mehmet Oğuz.The role of free radicals in experimentally induced indomethacin ulcer.

Gazi Medical Journal. 8: 165-167, 1997.

13-Emin ERSOY,Şükrü Bozkurt,Ercüment Tekin,Ferit Taneri,Mehmet Oğuz.Laparoskopik Kolesistektomide dren kullanımı.

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal invaziv Cerrahi Dergisi. 1:35-37,1998.

14-Dr.Ercüment H.Tekin,Dr.Ferit Taneri, Dr.Emin ERSOY,Dr.Selçuk Öktemer,Dr.Mustafa Cömert,Dr.Tamer Atasever.Sodyum Thiopental’in rat ince barsak transitine etkisi.

Klinik Bilimler ve Doktor. 4:94-96,1998.

15-Dr.Ercüment H.Tekin,Dr.Emin ERSOY,Dr.Ferit Taneri,Dr.Şükrü Bozkurt.Perfore olmamış akut apendisit olgularında antibiotik proflaksisi.

TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 2:81-83,1998.

16-Emin ERSOY,Ercüment Tekin,Ferit Taneri,Şükrü Bozkurt,Mehmet Oğuz.Güçlük derecelerine göre gruplara ayrılmış açık ve laparoskopik kolesistektomilerin komplikasyonlarının karşılaştırılması.

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal invaziv Cerrahi Dergisi. 5:83-85,1998.

17-Dr.Aydın Düzgün, Dr.Ferit Taneri, Dr.Ercüment Tekin,Dr.Emin ERSOY,Dr.Osman Durmuş.Ratlarda deneysel olarak oluşturulan penetran doudenum yaralanmasının onarımında fibrin yapıştırıcı kullanımı.

TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 2:84-87,1998.

18-Dr.Emin ERSOY, Dr.Ercüment Tekin,Dr.Ferit Taneri,Dr.Reha Yavuzer,Dr.Vakur Bor,Dr.Ziya Anadol,Dr.Mehmet Oğuz.The roles of collagen and mechanical factors in the etiology of groin hernia.

Gülhane Tıp Dergisi. 41 (1):65-67,1999.

19- Emin ERSOY,Bülent Menteş,Selçuk Öktemer,Ertan Tatlıcıoğlu,Atilla Engin.

Laparoskopik inguinofemoral hernilerdeki erken sonuçlarımız.

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal invaziv Cerrahi Dergisi.6:24-29,1999.

20- Emin ERSOY,Ercüment H.Tekin,Ferit Taneri. Laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda intraperitoneal bupivacain kullanımının postoperatif ağrıya olan etkisi.

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal invaziv Cerrahi Dergisi.6:51-53,1999.

21-Emin ERSOY,Mustafa Cömert,Ferit Taneri,Ercüment Tekin.Akut Karın düşünülen hastalarda rutin acil laparoskopinin rolü ve etkinliği.

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal invaziv Cerrahi Dergisi. 6:13-18,1999.

22-Mehmet Oğuz,Serap Fırat, Emin ERSOY,Ercüment Hayri Tekin,Aysel Arıcıoğlu,B.Şükrü Bozkurt,Bülent Salman

Ankara Cerrahi Dergisi. 1:85-89,1999.

23-Ercüment Tekin,Esin Şenol,Ferit Taneri,Emin ERSOY,Arzu Yetkin.Risk of Bacteremia following laparoscopic cholecystectomy.

Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research.(Yayına kabul edildi.)

24-Emin ERSOY, Mehmet Oğuz,Ercüment Tekin,Ferit Taneri,Aydın Oğuz. The effectof intragastric glucose on prostaglandin leves in rat stomach during stres ulcer.

The Turkish Journal of Gastroenterology.(yayına kabul edildi)

25-Emin ERSOY, B.Şükrü Bozkurt,Ercüment H.Tekin,Ferit Taneri,Orhan Bayram,Erhan Onuk,Z.Sevim Ercan.A.Comparison between the beneficial effects of BW 755 C and nordihidydroguaretic acid on experimentally-induced mucosal damage.

The Turkish Journal of Gastroenterology.(Yayına kabul edildi)

26-Ercüment H.Tekin,Ferit Taneri,Emin ERSOY,Mustafa Cömert,Selçuk Öktemer,Tamer Atasever.Ratlarda postoperatif ince barsak ileusuna morfin, ketorolak ve tenoksikamın etkisi.

Türk Gastroenteroloji Dergisi (Kabul tarihi: 25.5.1999 Ön baskılı)

OLGU SUNUMLARI VE DERLEMELER:

27-Mehmet Oğuz,Emin ERSOY,Şükrü Bozkurt,Ercüment TEKİN.Karaciğer metastazı yapan kolorektal kanserlerin bölgesel infüzyon tedavisi.

Acta Oncologica Turcica. 27(3-4):107-109.1994.

28-Emin ERSOY,E.Tekin,Ş.Bozkurt,F.Taneri: İki vaka nedeni ile beyaz safra etiyolojisi.

Gastro Hepatoloji  6: 217-219,1995.

29-Emin ERSOY,Selçuk Öktemer,Ziya Anadol. Choledocholithiasis associated with left intrahepatic bile duct Stone: Report of case.

Gazi Medical Journal  8: 171-173,1997.

30-Ercüment H.Tekin,Ferit Taneri,Emin Ersoy,Reha Yavuzer.Akut apendisit ile birlikte rastlantısal retrograd mensturasyon tanı uyumsuzlukları.

Türkiye Klinikleri Gynecology Obstetric. 7: 251-253,1997.

31-Emin ERSOY,A.Ziya Anadol,Selçuk Öktemer.Epiploic appendage hematoma: Groin hernia complication mimicking tumor of the sigmoid colon.

Gazi Medical Journal.9:86-88,1998.

32- Mehmet Oğuz,Emin ERSOY.Akut Pankreatitte Beslenme.

T.Klin Cerrahi Dergisi. 3:146-148,1998.

33-Dr.Alper Cihan,Dr.Ferit Taneri,Dr.Ercüment H.Tekin.Dr.Emin ERSOY.Yabancı cisim perforasyonu sebebiyle bir ince barsak eksteriorizasyonu.

Klinik Bilimler ve Doktor. 4(1):86-88,1998.

34-Emin ERSOY,Mehmet Oğuz.Sepsis ve Nutrisyon.

Türkiye Klinikleri Journal of Surgery. 3:65-69,1998.

35-B.Şükrü Bozkurt,Emin ERSOY,Alper Cihan.Laparoskopik kolesistektomide safra yolu yaralanmaları; Mekanizması ve önleme yolları.

Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. 1(1):16-27,1998.

36-Ferit Taneri,Emin ERSOY,Ercüment Tekin,Aylar Poyraz,Ayşe Dursun.ErkenEvre mide kanserleri.

Çağdaş Cerrahi Dergisi. 12:75-77,1998.

37-Dr.Selçuk Öktemer, Dr.Emin ERSOY.Böbrek yetersizliğinde beslenme desteği.

Aktüel Tıp Dergisi. 4:62-64,1999.

38-Dr.Emin ERSOY, Dr.Selçuk Öktemer. Karaciğer yetersizliğinde beslenme desteği.

Aktüel Tıp Dergisi. 4:87-89,1999.

39-Dr.Selçuk Öktemer, Dr.Emin ERSOY.Solunum fonksiyonları ve beslenme desteği.

Aktüel Tıp Dergisi. 4:65-67,1999.

40-Emin ERSOY, Mustafa Cömert, Ercüment Tekin, Ferit Taneri,Sibel Yenidünya, Ayşe Dursun.Mezenteric located ovarian implant syndrome:

A case report.Türk Gastroenteroloji dergisi (kabul edildi)

KİTABA KATKI:

41-O.Durmuş, E.ERSOY, Ş.Bozkurt, E.Onuk: Pankreas Kanserleri

“ Kanser Temel Bilgiler Korunma Tanı Tedavi” Editör C.Başaklar,T.C.Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı,Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,sayfa 127-131.Ankara 1998.

42-O.Durmuş, E.ERSOY, E.Onuk: ö zofagus “Kanseri.Kanser Temel Bilgiler Korunma Tanı Tedavi” Editör C.Başaklar,T.C Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı,Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,sayfa 111-114,Ankara 1998

43-E.ERSOY,E.Onuk, F.Taneri,E.Tekin : Özet Temel ve Klinik Bilimler Cerrahi Bölümü Editör:Ö. Ferit Saraçoğlu: 2 cild 4:497-673,2.baskı, 1995.

1-Atilla Engin,Nilgün Altan,Z.S.Ercan,Emin ERSOY.Kobaylarda ince barsak rezeksiyonundan sonra gastric mukozal histamin ve protaglandin benzeri aktivite düzeyleri ile portal ve sistematik somatostatin ilişkisi.

Ulusal Cerrahi Kongresi,Bildiri özet formu kitapçığı.Sayfa 330,1992.

2-Zafer Ferahköşe, Emin ERSOY,Ekmel Tezel, Atilla Engin.Abdominal Cerrahide tek doz mezlosilin proflaksisi.

AnkemDergisi. 5:215,1991.

3-E.H.Tekin,F.Taneri, Emin ERSOY,M.Oğuz,Ş.Bozkurt,R.Yavuzer, U. Hodoğlugil: Rat paralitik ileus modelinde ileal ve kolonik kontraksiyonlara endothelin-1’in etkisi.

14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 28 Eylül-3 Ekim 1997 Mersin.

4-F.Taneri,E.Tekin, E.ERSOY,M.Kaplan, O.Durmuş.Kolorektal kanserlerin retrospektif olarak incelenmesi.

14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, sayfa31. 28 Eylül-3 Ekim 1997 Mersin.

5-E.Tekin, F.Taneri, E.ERSOY, M.Cömert,S.Öktemer,T.Atasever,M.Özkur.Ratlarda postoperatif ince barsak ileusuna ketorolak ve tenoksikamın etkisi.

14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, sayfa 18. 28 Eylül-3 Ekim 1997 Mersin.

6-A.Engin,Ş.Bozkurt,E.ERSOY,M.Oğuz,N.Gökçora: Hormonal response and ıt’s metabolic conseguences in minimally invasive surgery.

The First Joint Euro-Asian Congress For Endoscopic Surgery 17-21 June 1997 İstanbul.

7-E.ERSOY,Ş.Bozkurt,E.Tekin,F.Taneri,M.Oğuz,A.Engin:Use of drain in laparascopic cholecystectomy.

The First Joint Euro-Asian Congress For Endoscopic Surgery 17-21 June 1997 İstanbul

8-E.ERSOY, Ş.Bozkurt,E.Tekin,F.Taneri,M.Oğuz,A.Engin: Comparisonof complications in open and laparoscopic cholecystectomies grouped in grades difficulty.

First Joint Euro-Asian Congress For Endoscopic Surgery 17-21 June 1997 İstanbul

9-Aydın Dalgıç, Emin ERSOY,Atilla Engin: A novel minimal invasive technigue for insertion of CAPD catheter in patients with end stage renal disease.

The First Joint Euro-Asian Congress For Endoscopic Surgery 17-21 June 1997 İstanbul

10-A.Üner, N.Günel,Z.Akçalı,M.Kitapçı,E.Onuk,E.ERSOY,A.Cihan,M.Cömert. Meme kanserinde prognostik Panel.

XII.Ulusal Kanser Kongresi 23-26 Nisan 1997 Belek-Antalya

11-Ercüment H.Tekin, Emin ERSOY,Ferit Taneri,Şükrü Bozkurt,Mustafa Cömert,Erhan Onuk.Perfore olmamış akut apandisit olgularında antibiotik proflaksisi.

Ankem Dergisi 11(2):132,1997.

12-E.Tekin,F.Taneri,E.ERSOY,E.Öz,G.Akyol,M.Oğuz,E.Onuk.Glutamin ile zenginleştirilmiş beslenmenin ratlarda yara iyileşmesine etkisi.

13-F.Taneri, E.Tekin,E.ERSOY,E.Öz,G.Akyol,M.Oğuz,E.Onuk. glutamin ile zenginleştirilmiş beslenmenin ratlarda ileal anastomoz iyileşmesine etkisi.

II.Kepan Kongresi 19-21 Kasım 1998,Ankara.

14-Bülent Uçan,Ercüment Tekin,Ferit Taneri,Emin ERSOY,Şükrü Bozkurt.Temiz ve temiz kontamine cerrahi uygulanan hastalarda bakteriyemi insidansı.

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998,İzmir.

15-Selçuk Öktemer,Emin ERSOY,Bülent Menteş,Şükrü Bozkurt,Erdal Yılmaz,Mehmet Oğuz.Amiloidozis ve Nefrotik sendromun eşlik ettiği iki Castleman hastalığı olgusu.

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998,İzmir.

16-Ahmet Karamercan,Mehmet Oğuz,Emin ERSOY,Ercüment Tekin,Bülent Menteş,Atilla Engin.Karaciğer kist hidatiklerinde preoperatif albendazol kullanımının viabiliteye etkileri.

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998,İzmir.

17-Emin ERSOY,Mehmet Oğuz,Mustafa Cömert,Ferit Taneri,Ercüment Tekin.Cerrahi yoğun bakım hastalarında mide bakteri kolonizasyonunun sekonder pnömonilere etkisi.

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998,İzmir.

18-Selçuk Öktemer,Ercüment Tekin,Emin ERSOY,Ferit Taneri,Şükrü Bozkurt.Preoperatif safra kesesi polibi tanısı konan hastalarınpatolojik sonuçları.

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998,İzmir.

19-Ferit Taneri,Ercüment Tekin,Emin ERSOY,Aylar Poyraz,Ayşe Dursun,Erhan Onuk.

İnce iğne aspirasyon biopsisi ve frozenin tiroid cerrahisindeki yeri.

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998,İzmir.

20-Emin ERSOY,Ferit Taneri,Ercüment Tekin,Selçuk Öktemer,Mustafa Cömert,Erhan Onuk.Laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda intraperitoneal bupivacain veya pirilokain kullanımının postoperatif ağrıya etkisi.

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998,İzmir.

21-Mehmet Kaplan,Emin ERSOY,Ercüment Tekin,Ferit Taneri,Osman Durmuş,Erhan Onuk.

Laparoskopik ve açık kolesistektomi uygulanan hastalarda bakteriyemi insidansı.

Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998,İzmir.

22-A.U Emre, Ö.S Leventoğlu, B.Salman, F.Taneri, B.B Menteş, E.ERSOY, Orhan Bayram, E.Onuk. Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçlarımız.

4. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi 5-8 Haziran 1999 Belek-Antalya

23-Ö.S Leventoğlu, A.U.Emre, B.Salman, E.ERSOY, F.Taneri, Ş.Bozkurt, E.Atalıcıoğlu, A.Engin. Laparoskopik Kolesistektomi planlanan ve koledok taşı şüphesi olan hastalarda ERCP ve/veya intraoperatif kolanjiografinin tanıdaki yeri.

4. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi 5-8 Haziran 1999 Belek-Antalya

24-B.Salman, A.U Emre, Ö.S.Levendoğlu, E.ERSOY, E Tekin, F.Taneri, Z.Ferahköşe, A.Engin.

Pankreas karsinomlarında rezektabilitenin ultrasonogtafi,bilgisayarlı tomografi ve anjiografi ile değerlendirilmesi.

4. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi 5-8 Haziran 1999 Belek-Antalya

25-M.Cömert,F.Taneri,E.Tekin,E.ERSOY,S.Yenidünya,E.Onuk.Deneysel tıkanma sarılığı oluşturulan ratlarda pentoksifilinin barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkileri.

4. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi 5-8 Haziran 1999 Belek-Antalya.

26-Ö.S.Leventoğlu,A.U Emre,B.Salman,E.ERSOY,F.Taneri,E.Tekin,B.B Menteş,M.Oğuz.Koledok taşlarının tespiyinde ultrasonografi,intravenöz kolanjiografi,ERCP ve intraoperatif kolanjiografinin yeri.

4. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi 5-8 Haziran 1999 Belek-Antalya.

27-A.Dalgıç, B.Altuntaş, B.Demiroğulları, O.Latifoğlu, E.ERSOY, H.Özdemir, E.Ilgıt, G.Akyol, E.Tatlıcıoğlu. “Living related donor’ karaciğer transplantosyonu sonrası erken dönemde gelişen hat oluşumlarında ; Erken revaskülarizasyon, greft kaybını önleyici tek yol olabilir.

4. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi 5-8 Haziran 1999 Belek-Antalya.

1-Anadol A.Z,Bayram O,Dursun A,Ercan S, Role of Endogenous Endothelin Peptides in İntestinal Ischemira-Reperfusion Injury in Rats.Prostaglandins Leukotrienes and essential Fatty Acids 1998,vol 59,Iss 4, pp 279-283.Yayın Listesinde 2 nolu yayına atıfta bulunulmuştur.

KİTAP BÖLÜMLERİ:

1-Temel ve Klinik Bilimler

Editör: Doç. Dr. Ö.Ferit Saraçoğlu

Doç. Dr. Bektaş Açıkgöz, Doç. Dr. Okan Akhan,Dr. Sibel Akhan,Uzm. Dr. Banu Alp, Uzm. Dr. Hande Alp, Doç. Dr. Mete Alp, Prof. Dr. Mümtaz Alparslan,Prof. Dr. Ayşe Ayhan,Doç. Dr.Ufuk Beyazova, Prof. Dr. Nazmi Bilir, Doç. Dr. Reyhan Çeliker, Dr. Yeşim Çetinkaya, Doç. Dr. Atilla Dağdeviren, Prof. Dr. Ali Ergen,Prof. Dr. İlhan Erkan, Y.Doç. Dr. EminERSOY,Doç.Dr.M.Oğuz Güç, Prof.Dr.Cengiz Güleç, Doç.Dr.Nilüfer Güler, Doç.Dr.Çağatay Güler, Prof.Dr.Sezgin İlgi, Prof.Dr.Coşkun İkizler,Prof.Dr.Murat İrkeç, Rrof.Dr.Tülay Kansu, Doç.Dr.Rana Karabudak, Doç.Dr.Nazif KürkçüoğluUzm.Dr.Levent Oğuzkurt, Prof.Dr.Erhan Onuk, Prof.Dr.Rüştü Onur,Doç.Dr.Metin Önerci, Prof. Dr. Osman E.Özcan, Prof.Dr. Tuncay Özgünen, Prof.Dr. Zafer Öztek, Doç. Dr. Ö.Ferit Saraçoğlu,Doç. Dr.Ayşen Sivri,Doç.Dr.Kadirhan Sunguroğlu,Uzm. Dr. Ferit Taneri, Y.Doç. Ercüment H.Tekin

2-Kanser Temel Bilgiler –Korunma Tanı Tedavi

Editör: Prof.Dr.A.Can Başaklar

Özofagus Kanseri Dr.Osman Durmuş, Dr.Emin ERSOY, Dr.Erhan Onuk

3-Genel Cerrahi Tanı ve Tedavi İlkeleri-1

Editör : Prof.Dr. Atilla Engin

Bölüm 5 Hemostaz ve Kan Transfüzyonu Dr.Ercüment Tekin, Dr. Emin ERSOY, Dr.Şekip Kantarcı

4-Genel Cerrahi Tanı ve Tedavi İlkeleri-2

Editör : Prof. Dr. Atilla Engin

Bölüm 52 Laparoskopik Cerrahi Dr.Emin ERSOY

5-Jinekolojik Onkoloji Prof.Dr.Haldun Güner

Kolorektal Kanserler Dr. Bülent Salman, Doç. Dr. Emin ERSOY

6-Temel Cerrahi 3. Baskı

Editör : Prof. Dr .İskender Sayek (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı)

Karın Duvarı Fıtıkları Bölüm 157 Dr. Ercüment Tekin, Dr. Emin ERSOY, Dr. Robert E. Condon

Nisan 2010      Ventral Herni Sempozyumu GATA Fahreddin Alparslan Amfisi-ANKARA

Nisan 2009      Kasık Fıtığı Yama ve Ağrı Sempozyumu The Ritz Carlton Otel/İSTANBUL

Ekim 2008       Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu GATA Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı Cerrahi Araştırma Merkezi-ANKARA

Mart 2008        Kolorektal Kanserler ve Laparoskopik Cerrahi Acıbadem Kozyatağı Hastanesi-İSTANBUL

Aralık 2003      İnguinal Hernilerde videoendoskopinin Yeri Kasımpaşa Deniz Hastanesi Harbiye- İSTANBUL

Kasım 2001     T.C. M.E.B. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı,Sağlık Eğitim Merkezi Başhekimliği.Sağlık Eğitim Merkezi Bilimsel kurulunun davetlisi olarak “Laparoskopik Safra Cerrahisi” konulu bir seminer vermiştir.

13-17 Nisan 2016- 20.Ulusal Cerrahi Kongresi-15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi Titanic Deluxe Otel ve Kongre Merkezi ANTALYA

01-04 Ekim 2015- 4.Ulusal ve 1.Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahi Kongresi-ANTALYA

10-13 Nisan 2015- Azerbaycan Alman-Türk Tıp Kongresi (Cerrahi Onkoloji ve Gastroenteroloji) AZERBAYCAN

19-22 Mart 2015-Uludağ Üniversitesi 6.Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı.-BURSA

16-20 Nisan 2014-Türk Cerrahi Derneği 19.Ulusal Cerrahi Kongresi Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi-ANTALYA

07-09 Kasım 2013-  Türk Cerrahi Derneği 7.Cerrahi Araştırma Kongresi Rixos Grand Hotel-ANKARA

11-14 Nisan 2013- Fıtık Derneği 4.Ulusal Fıtık Kongresi

12-15 Ekim 2011- Fıtık Derneği 3.Uluslararası Katılımlı ulusal Fıtık Kongresi

17-20 Mart 2011- 4.Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı-BURSA

10-12 Aralık 2009-Türk Cerrahi Derneği 5.Araştırma Kongresi Sheraton Kongre Merkezi-ANKARA

23-26 Eylül 2009- 2.Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Kongresi Kervansaray Otel Lara/ANTALYA

20-21 Mart 2009- Mersin Fıtık Kongresi-MERSİN

21 Kasım 2008- Onkolojide Yaklaşımlar Crown Plaza Otel-ANKARA

14-15 Kasım 2008- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ankara Cerrahi Günleri-4 Sheraton Otel-ANKARA

18-19 Ekim 2008-Ankara Gazi Fıtık Günleri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-ANKARA

19 Nisan 2008- Karın Duvarı Fıtıklarında Güncel Yaklaşımlar The Green Park Otel-Merter/İSTANBUL

23-24 Kasım 2007- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Günleri-3 Sheraton Hotel-ANKARA

18-21 Eylül 2005- 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi The Marmara Oteli-İSTANBUL

18-21 Mayıs 2005-Ulusal Fıtık Kongresi Kapadokya

2005- 41 st World Congress of Surgery Durban, South Africa

23-24 Eylül 2004- Ege Fıtık Günleri Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konak-İZMİR

26-30 Mayıs 2004-Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi Pine Beach City-Belek/ANTALYA

02-04 Nisan 2004- Samsun Fıtık Günleri

09-10 Ocak 2004- Kocaeli Fıtık Kongresi Süleyman Demirel Kültür Merkezi-İZMİT

22-25 Ekim2003- 6.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Bilimsel Programı Hilton Convention Center-İSTANBUL

05-07 Temmuz 2003- VI.International Avrasya ve Azerbaycan Gastroenteroloji ve Cerrahların Kongresi- AZERBAYCAN

15-19 Mayıs 2002-Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi Kemer Merit Limra Otel-ANTALYA

22-25 Nisan 2002- 5.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

26-30 Ağustos 2001- 39 Th World Congress of Surgery Centennıla Congress Brussels,BELGİUM

05-08 Haziran 1999- 4.Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi

19-21 Kasım 1998- KEPAN II.Kongresi (Klinik Enteral Paranteral Nutrisyon Derneği) ANKARA

17-20 Haziran 1998- 1.Gastrointestinal Endoskopi Kongresi

06-10 Mayıs 1998- Türk Cerrahi Derneği ulusal Cerrahi Kongresi Efes Kongre Merkezi-İZMİR

28 Eylül-03 Ekim 1997- 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi- MERSİN

23-26 Nisan 1997- XII.Ulusal Kanser Kongresi Belek-ANTALYA

Science Citation Index-Journal Citation Reports’a kaynak teşkil eden dergilerde 2007 yılında yayımlanan makalesi nedeni ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce “Yayın Ödülü” verilmiştir.